ប័ណ្ណសរសើរ

         របស់សមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តក្រចេះដែលទទួលបានពី ឯកឧត្តម កិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត គាត​ ឈន់​ ​​​​​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

ប្រចាំការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

         របស់សមាគមនិស្សិត សិស្សខេត្តក្រចេះដែលទទួលបានពី​ លោកស្រី ម៉ែន សំអន ឧបនាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​ទំនាក់ទំនង ជាមួយ​រដ្ឋសភា ព្រឹទ្ធសភា និង​អធិការកិច្ច