សកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយ

       ដើម្បីបង្កើនឲ្យមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងបន្ថែមទៀតពីសំណាក់សិស្សានុសិស្ស លោកគ្រួអ្នកគ្រូ អាណាព្យាបាលសិស្ស និងសប្បរសជនសមាគមបានរៀបសក-

ម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យាល័យទាំង១០​ ដែលមាននៅក្នុងខេត្តក្រចេះ ក្នុងគោលបំណងសំខាន់ៗ ដូចជា៖

  • ជួយជម្រុញ និងធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សដែលចង់បន្តរការសិក្សាបន្ថែមទៀតក្រោយ​ពេលបញ្ជាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
  • ផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់សមាគមដែលបានធ្វើកន្លងមកដែលបានជួយដល់ សិស្ស និស្សិតក្រីក្រ
  • ឲ្យដឹងពីរបៀបរៀបចំខ្លួនមុនសិក្សាបន្តរថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
  • ចេះកំណត់គោលដៅនៃជីវិតច្បាស់លាស់។​

      សកម្មភាពនេះត្រូវបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សិស្សានុសិស្សដែលនៅតាមវិទ្យាល័យទាំង១០នៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលក្រោមដឹកនាំដោយ សែម កាលី ប្រធានសាខា លោកអនុប្រធានសាខានិង លោកប្រធានគណៈកម្មការទ្រង់សមាគមសាខាខេត្តក្រចេះ ព្រមទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់សមាជិកក្រុមការងារសាខាខេត្តជាច្រើនរូបទៀត ។ ក្រោយពីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយើងទទួលបានលទ្ធិផលដូចខាងក្រោម៖

1

10

11