ដៃគូសហការ

ដៃគួសហប្រតិបត្តការណ៍របស់សមាគម

សមាគមទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ដៃគួរសហប្រតិបត្តការដល់ល្អ ដែល​តែងតែជួយរាស់ សកម្មភាពរបស់សមាគមត្រូវការ ក្នុងនោះរួមមាន:

.AKS Training Center

AKS Training Center ត្រូ​វា​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​សមាគម​​និស្សិត សិស្ស ខេត្តក្រចេះ​ក្នុង​គោល​បំណង​មួយ ដើម្បី​​ស្វែង​​រក​មូល​និធិ​មកឧបត្ថម​គាំទ្រ ដល់​សកម្មភាព​របស់​​​សមាគម។

.CamEd Business School

CamEd Business Schoolគឺជាសាលាដ៏​ល្បីមួយ​ដែល​បង្រៀន​ជំនាញគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា CamEd បានចូលរួម​សកម្មភាព​​មនុស្សធម៌​ជាមួយ​សមាគម​តាមរយៈការ​ការផ្តល់​​ប្រាក់ឧបត្ថម​ប្រចាំខែជូន​ដល់​សមាគម​។

 .សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME)

សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) ធ្វើការ​បណ្តុះបណ្តាល​និស្សិត​ឲ្យមាន គុណភាព សមត្ថភាព និង ក្រម​សីលធម៌ នៅ​ក្នុង​កំរិត​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ។ UME ចូលរួម​ជួយ​សមាគម​តាមរយៈ​ការផ្តល់​អាហារូបករណ៍​ជួន ដល់​សមាជិក​សមាគ​រៀង​រាល់​ឆ្នាំ។

 

៤​. អង្កការ AIESEC

អង្កការ AIESEC បាន​សហការណ៍​យ៉ាង​ជិតស្និត​ជាមួយ​សមាគម​តាមរយៈ​ការបញ្ជូន​បុគ្គលិក​ស្ម័ក្រចិត្ត​ពីក្រៅ​ប្រទេស​មក​ចូលរួម​ការងារ​របស់​សមាគម ។

៥.HR Group Cambodia​​ Co., LTD

HR Group Cambodia​​ Co., LTD បាន​ជួយ​សម្រួល​ដល់ សមាគម​យ៉ាង​ជាច្រើន​រូប​តាមរយៈ​ការស្វែង​រក​ការងារ​ជូន​ដល់​សមាជិក និង​បុគ្គលិក​របស់​សមាគម។